Turizm sığortası

Xaricdə həmişə mümkün gözlənilməyən hadisələr və qəfildən xəstəliklər haqqında fikirləşmək lazımdır. Qəflətən yaranmış xəstəliklərlə rastlaşaraq, və ya bədbəxt hadisələrin nəticələrinin öhdəsindən gəlməsi ehtiyacıyla biz yalnız özünə istirahəti və ya işgüzar səfəri korlamağa, həm də ciddi maliyyə xərcləriylə rastlaşmağa risk etmirik.

Bu hadisələrdən sığortanın yoxluğu gələcək təhlükələr qarşısında gücsüz qalmağa bildirir.

Və əgər bütün bu bədbəxtliklər bizdə evdən uzaq yıxılacaqsa, harada kimdən köməyi gözləməmək, onda yalnız bizə qalacaq olan haqqında şikayətlənməyə acı.

Bu səbəbdən indi çox ölkələr öz ərazisinə girişi sığorta polisi olmayan şəxslərə icazə vermir.

“RX Travel” xaricdə bütün çıxanlara fərdi, həm də kollektivlə Azərbaycan Respublikasının hüdudları üçün getmə vaxtı bədbəxt hadisələrdən və qəflətən yaranmış xəstəliklərdən sığorta polisi təklif edir.

İlk dəfə Azərbaycanda siz bizim saytımızda bu polisi sifariş edə bilərsiniz.

Hansı risklər sığortanın bu növüylə örtülür?

Sığortanın müqaviləsi üzrə verilənlər xidmətlərin siyahısı.

– göstərilmiş tibbi xidmətlər (ambulatorlar həm də stasionarlar kimi) üçün xərclər.

– tibbi transport xidməti və evakuasiya.

– hüquqi məsləhət.

– yükün itkisi.

– gözlənilməyən gecikmə və s.

Kim sığortanın bu növündən istifadə edir?

İlk növbədə xarici səfərlərə yola düşənlən tək və ya ailəvi şəxslər.

Xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri tələblərinə uyğun olaraq – səfirliklər, konsulluqlar və s., vizanın alınması üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi vaxtı, sığorta şəhadətnaməsində ifadə edilmiş şərtlərə əsasən – bədbəxt hadisələrin və qəflətən yaranmış xəstəliklərin nəticələrində sığorta qarşılayır.